Anunt privind organizarea concursului pentru ocuparea unor posturi pe durată determinată

Anunt privind organizarea concursului pentru ocuparea unor posturi pe durată determinată înființate în afara organigramei pentru desfășurarea de activități în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile

Proces verbal rezultate interviu (click aici).


Proces verbal rezultate proba scrisa (click aici).


Proces verbal de verificare a dosarelor candidatilor (click aici).


În conformitate cu prevederile Hotărârii nr.286 din 23.03.2011, cu modificările şi completările ulterioare, Direcţia de Asistenţă şi Protecţie Socială, cu sediul în Tulcea, strada Isaccei nr.36, organizează concurs de recrutare și selecție , în data de 13.08.2021 ora 10°° – proba scrisă şi în data de 17.08.2021 ora 10°° – interviul, pentru ocuparea  următoarelor funcţii  temporar vacante

  1. Kinetoterapeut (1 post), pentru subactivitatea A.4.5.  pe o perioadă determinată de 12 luni, cu o normă de lucru  de 2 ore/zi și pentru subactivitatea A.4.4. pe o perioadă determinată de 12 luni, cu o normă de lucru de 2 ore/zi,   Proiect Servicii integrate pentru Viitor

Cerinţele postului :

– studii  superioare finalizate cu diplomă de licență în specializarea kinetoterapie min. 3 ani;
– experiență generală în muncă – minim  1 an
–  nu se solicită experiență pe un post similar

  1. Lucrător arte combinate (1 post), pentru subactivitatea A.4.5. pe o perioadă determinată de 12 luni, cu o normă de lucru  de 2 ore/zi,   Proiect Servicii integrate pentru Viitor

Cerinţele postului :

– studii  superioare în domeniu finalizate cu diplomă de liceță și/sau curs lucrător prin arte combinate acreditat
– experiență generală în muncă – minim 1 a
– experiență pe un post similar – minim 1 an

  1. Logoped (1 post),pentru subactivitatea A.4.4. pe o perioadă determinată de 12 luni, cu o normă de lucru  de 1 oră/zi,   Proiect Servicii integrate pentru Viitor

Cerinţele postului :

– studii  superioare de specialitate finalizate cu diplomă de licență;
– experiență generală în muncă – minim  1 an
– experiență pe un post similar – minim 1 an

Pentru detalii anunt click aici!

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de  OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen de 5 zile lucrătoare pentru funcţiile  contractuale de execuţie pe durată determinată, de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la sediul Direcţiei de Asistenţă şi Protecţie Socială.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art.6 din Hotărârea nr.286 din 23.03.2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile de participare la concurs şi Bibliografia se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul Direcţiei de Asistenţă şi Protecţie Socială.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul D.A.P.S. Tulcea şi la nr. de telefon 0240513641, interior 104, Compartiment Resurse Umane şi Protecţia Muncii.

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicata.