Direcţia de Asistenţă şi Protecţie Socială funcţionează în baza Hotărârii Consiliului Local nr.82/2003, ca instituţie cu personalitate juridică și are ca misiune aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie prin acordarea de beneficii şi servicii sociale cu caracter primar şi specializate menite să asigure prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare sau permanente ale situaţiilor de risc ce pot genera marginalizarea sau excluderea socială a acestor categorii de persoane vulnerabile.

În calitate de furnizor acreditat de servicii sociale, Direcţia de Asistenţă şi Protecţie Socială asigură:

  • servicii de îngrijire, supraveghere şi educaţie timpurie oferite în cadrul creşelor;
  • servicii sociale conform prevederilor Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului cu modificările şi completările ulterioare;
  • servicii sociale pentru persoanele vârstnice, potrivit Legii nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice cu modificările şi completările ulterioare;
  • servicii sociale în baza Legii nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social;
  • servicii sociale pentru persoanele fără adăpost;
  • asistenţă medico-socială prin cabinetele medicale şcolare conform O.U.G. nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale şi a Ordinului nr. 653/2001 privind asistenţa medicală a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor, emis de Ministerul Sănătăţii şi Familiei;
  • servicii de asistenţă medicală comunitară, potrivit prevederilor O.U.G. nr.162/2008;
  • servicii de îngrijire la domiciliul persoanelor incadrate in gradul grav de handicap precum și angajarea, instruirea şi salarizarea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav, conform prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare şi a H.G. nr.427/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de încadrare, drepturile şi obligaţiile asistentului personal al persoanei cu handicap, cu modificările şi completările  ulterioare.