Capacitate și adresă

Creșa nr. 1           - 50 locuri      - str. Concordiei nr.4;
Creșa nr. 3          - 50 locuri      - str. Concordiei nr.4;
Creșa nr. 6          - 50 locuri      - Aleea Ciocârliei nr.5;
Creșa nr. 9          - 36 locuri      - str. Babadag nr.15, bl.B4;
C.I.S.E.T. Sibell - 70 de locuri - Aleea Mugurel nr.3.

Serviciile oferite in cadrul creșelor și centrului
se acorda gratuit, cu exceptia hranei.

Contravaloarea hranei este de 12 lei/zi.

Acte necesare înscrierii la creșă

Cererea de înscriere a copilului la creșă se depune la secretariatul D.A.P.S. Ulterior înregistrării cererii,
în limita locurilor disponibile, se solicită următoarele:
Pentru copil:
- copie Certificat de Naștere;
- aviz epidermiologic eliberat de medicul de familie cu 24-48 de ore înainte de frecventarea creșei;
- examen coproparazitologic;
- adeverință de la medicul de familie (CLINIC SĂNĂTOS)
- fișa de imunizări
- dosar șinp
Pentru părinți:
- copia actelor de identitate
- adeverințe venituri
- adeverințe medicale de la medicul de familie

     Servicii acordate: În îndeplinirea scopului lor, creșele asigură servicii de îngrijire și supraveghere a copiilor în vârstă de până la 3 ani, asigură un program de educație timpurie adecvat vârstei, nevoilor, potențialului de dezvoltare și particularităților copiilor, supraveghează starea de sănătate și de igienă, acordă primul ajutor și îngrijirile medicale necesare în caz de îmbolnăvire, până la momentul preluării copilului de către susținătorul legal sau al internării într-o unitate medicală, după caz, asigură nutriția copiilor cu respectrea normelor legale în vigoare, colaborează cu familiile acestora realizeazând o relație de parteneriat activ cu părinții în respectarea interesului copilului, asigură consiliere și sprijin pentru părinții/reprezentanții legali ai copiilor.

     Organizare: Creșele din Tulcea sunt organizate în regim de zi, funcționează în clădiri independente și asigură îngrijirea copiilor cu respectarea tuturor măsurilor de securitate și igienă, supravegherea și asistență de specialitate, asigurarea activităților de educare și de petrecere a timpului liber, hrana zilnică, astfel încât să se asigure o alimentație corespunzătoare și evaluarea periodică a performanțelor fiecărui copil. Personalul creșelor colaborează cu părinții și cu întreținătorii legali pentru sprijin în îndeplinirea corespunzătoare a responsabilităților parentale. Investițiile făcute în lucrări de întreținere și modernizare, achiziții pentru dotarea materială a creșelor, dar și completarea schemei de personal cu « oameni potriviți la locuri potrivite », au întărit noțiunea de « un serviciu în favoarea comunității » și au făcut ca aspectul creșei să fie unul nou, modern, microclimatul asigurat copiilor fiind unul corespunzător, iar îngrijirile acordate apreciate de parinti.

Obiective: Obiectcivul principal al activității creșei este creșterea continuă a calității serviciilor oferite comunității tulcene, copiilor acesteia și familiilor lor, prin asigurarea unui microclimat corespunzător, care să le ofere copiilor siguranță, protecție și îngrijiri adecvate

Principiile care stau la baza activității creșelor din municipiul Tulcea sunt:
· Respectarea și promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului; egalitatea șanselor și nediscriminarea;
· Asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a copilului;
· Asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării copilului;
· Asigurare unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;
· Asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;
· Responsabilizarea părinților cu privire la exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor părintești;
· Primordialitatea responsabilității părinților cu privire la respectarea și garantarea drepturilor copilului.