Beneficiile sociale, ca și măsuri de redistribuire financiară au ca scop asigurarea unui nivel de trai minimal, promovarea incluziunii sociale şi creşterea calităţii vieţii categoriilor de persoane defavorizate.
     
Activitățile ce vizează beneficiile sociale dar si facilitățile constă în:
- stabilirea dreptului la ajutor social în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările şi completările ulterioare;
- acordarea ajutoarelor de urgență conform Legii nr. 416/2001 cu modificările şi completările ulterioare;
- acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, energie termică furnizată în sistem centralizat, energie electrică şi gaze naturale, conform OU.G. nr.70 /2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece cu modificările şi completările ulterioare;
- stabilirea dreptului la alocaţie pentru susţinerea familiei în baza Legii nr.277/2010, cu modificările şi completările ulterioare;
- întocmirea documentaţiei în vederea acordării indemnizaţiei/stimulentului pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, sau în cazul copilului cu handicap, până la 3 ani, potrivit OUG nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor cu modificările şi completările ulterioare;
- stabilirea dreptului și acordarea indemnizaţiei lunare, persoanelor cu handicap grav, potrivit prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificările şi completările ulterioare;
- verificarea îndeplinirii condițiilor de acordare a scutirilor/reducerilor de la plata impozitului pe clădirea de domiciliul şi pe terenul aferent acesteia conform prevederilor Anexei 15 la H.C.L. nr. 177/23.12.2014 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale.
- verificarea îndeplinirii condițiilor de acordare a gratuității pe mijloacele de transport în comun.