Obiectivul principal al Centrului de zi pentru persoane vârstnice „Vezina” îl reprezintă crearea cadrului de manifestare şi de organizare a petrecerii timpului liber pentru menţinerea sau ameliorarea capacităţilor fizice şi intelectuale ale persoanelor vârstnice;
Obiective operaţionale:
- Promovarea autonomiei si participării persoanelor vârstnice la viaţa comunităţii, prin respectarea principiului “îmbătrânirii active”;
- Îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor vârstnice, prevenirea marginalizării şi excluderii sociale;
- Îmbunătăţirea imaginii sociale a vârstnicilor şi a fenomenului îmbătrânirii în general;
- Asigurarea accesului la informaţii privind drepturile persoanelor vârstnice, consiliere şi sprijin administrativ în
accesarea acestor drepturi;
- Respectarea drepturilor persoanelor varstnice;
- Îmbunătăţirea situaţiei sociale şi a stării de sănătate şi confort;
- Scăderea sentimentului de inutilitate şi redarea încrederii în forţele proprii;
-Creşterea gradului de integrare şi participare socială a vârstnicilor.