2006 - CENTRUL SOCIAL DE URGENTĂ PHOENIX

 

      Centrul Social de Urgenţă este un serviciu comunitar aflat în subordinea Direcţiei de Asistenţă şi Protecţie Socială Tulcea, fără personalitate juridică, înfiinţat prin proiectul iniţiat în cadrul Programului de Interes Naţional  “Combaterea excluziunii sociale a persoanelor fără adăpost prin crearea  de centre sociale de urgenţă”, selectat şi aprobat prin Ordinul Ministrului  Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse nr. 705/26.09.2006.
Obiectul de activitate al C.S.U.P. îl constituie acordarea, în mod gratuit, de servicii sociale specializate, în  conformitate cu standardele generale de calitate şi individualizate potrivit nevoilor specifice şi reale ale fiecărui  beneficiar, menite să asigure prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare sau permanente ale situaţiilor  de risc care au generat marginalizarea sau excluderea socială a persoanelor în cauză.
Misiunea C.S.U.P. este aceea de a-i determina pe beneficiari sa-si constientizeze problemele si sa se implice activ  in rezolvarea acestora, avandu-se in vedere faptul ca, pentru eliminarea efectelor negative, trebuie sa se actioneye in  principal asupra cauzei care a generat fenomenul. Prin intreaga activitate a C.S.U.P. se urmareste diminuarea,  prevenirea si combaterea excluyiunii sociale a persoanelor lipsite de adapost, precum si imbunatatirea calitatii  vietii acestora.
C.S.U.P. are o capacitate de 50 locuri - 36 de locuri la demisol şi 14 locuri la parter- iar de serviciile acestuia pot  beneficia: persoane fără adăpost, indiferent de sex, care se află în stradă de o perioadă lungă de timp, precum şi  persoane şi familii cu sau fără copii, care şi-au pierdut locuinţa din diverse motive, cerşetori, vagabonzi, tineri  proveniţi din centrele de instituţionalizare care după împlinirea vârstei de 18 ani nu au o locuinţă, victime ale  traficului de persoane.


2006 - CENTRUL DE ZI PENTRU COPII PAȘI SPRE LUMINĂ

 

    

Centrul de zi pentru copii Pași spre lumină a fost deschis in anul 2006, iar reabilitarea si dotarea sa a fost realizată doar prin donatii si sponzorizari ale persoanelor fizice si juridice din municipiul Tulcea. Pe unul din peretii centrului se afla un panou cu numele celor care au contribuit cu bani, mobila, perdele, covoare, electrocasnice, etc., la infiintarea centrului.
Scopul C.Z. este acela de reducerii abandonului scolar, stimularii finalizarii invatamantului obligatoriu, imbunatatirii ratei succesului scolar, ameliorarii conditiilor de viata a copiilor ce fac parte din familii defavorizate.
Se adresează unui numar de 16 copii din clasele I-IV, aflați în abandon sau risc de abandon școlar, proveniți din familii aflate în dificultate.


2006 - UNITATEA DE ÎNGRIJIRI ARMONIA

    Unitatea de Îngrijiri Armonia a luat ființă printr-un proiect inițiat în cadrul Programului de Interes Naţional
«Dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice».
Obiectivele unității sunt: scăderea gradului de dependenţă, menţinerea autonomiei pe o perioadă cât mai lungă şi prevenirea agravării situaţiei de dependenţă a persoanei vârstnice; reducerea numărului de persoane vârstnice asistate în regim rezidenţial, prin asigurarea de servicii de asistenţă şi îngrijire celor aflate pe lista de aşteptare pentru internare; diminuarea costurilor induse de îngrijirea de lungă durată în regim rezidenţial; prevenirea spitalizării repetate a persoanelor vârstnice care suferă de afecţiuni cronice, generatoare de dependenţă.
Se adresează persoanelor care şi-au pierdut total sau parţial autonomia corporală şi socială; ale căror veniturisunt insuficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare; nu se pot gospodări singure sau necesită îngrijire specializată;nu se află în întreţinerea unor persoane obligate la aceasta; se află în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile sociomedicale, datorită bolii ori stării fizice sau psihice; nu beneficiază de asistent personal sau indemnizaţie lunară conform prevederilor legilor în vigoare.


2015 - CENTRUL MULTIFUNCTIONAL SOFIA - www.centrumultifunctional-sofia-tulcea.ro

 

   Centrul Multifuncțional Sofia a luat ființă prin proiectul inițiat în cadrul Programului RO10-CORAI, program finanțat de Granturile SEE 2009-2014 și administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială.
Scopul proiectului este de a întări coeziunea economică şi socială la nivelul municipiului Tulcea.

Obiectivele sunt:
- combatarea riscului de excluziune socială a copiilor, tinerilor aflați în situaţii de dificultate prin promovarea incluziunii sociale;
- dezvoltarea şi diversificarea ofertei de servicii sociale integrate adresată grupurilor ţintă;
- creşterea gradului de implicare a profesioniştilor din serviciile comunitare în depistarea precoce a factorilor care determină excluziunea socială;
- proiectul contribuie la îmbunăţirea situaţiei copiilor aflaţi în situaţii de risc, cu precădere copii de etnie romă, prin conştientizarea de către părinţii/tutori a responsabilităţilor ce le revin în creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor şi implicarea activă în evoluţia acestora.
Se adresează unui număr de 150 de copii cu vârste cuprinse între 6-16 ani aflați în situații de risc.


2015 - CENTRUL DE ÎNGRIJIRE, SUPRAVEGHERE ȘI EDUCATIE TIMPURIE SIBELL - www.sibell.ro

 

  C.I.S.E.T. Sibell a fost înființat cu sprijinul financiar al Programului Ro11 Promovarea egalității de gen și a echilibrului între viața profesională și cea privată finanțat prin Mecanismul financiar SEE 2009-2014.
      Centrul reprezintă un ansamblu format din profesionişti care devine o instituţie integrativă centrată şi solidarizată cu copilul, ce îşi mobilizează resursele cognitiv-teoretice şi bunele practici. Familia este partenerul profesioniştilor şi ambii parteneri sunt legaţi între ei prin centrarea lor pe copil în respectarea interesului superior al copilului.
     Activităţile desfăşurate în centru au în vedere în principal îngrijirea, supravegherea şi educaţia timpurie, teatrul social de păpuşi, educaţie spirituală a copiilor.
Se adresează unui număr de 70 de copii cu vârste cuprinse între 0 şi 3 ani, din municipiul Tulcea.