Centrul Social de Urgenţă este un serviciu comunitar aflat în subordinea Direcţiei de Asistenţă şi Protecţie Socială Tulcea, fără personalitate juridică, înfiinţat prin proiectul iniţiat în cadrul Programului de Interes Naţional  “Combaterea excluziunii sociale a persoanelor fără adăpost prin crearea  de centre sociale de urgenţă”, selectat şi aprobat prin Ordinul Ministrului  Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse nr. 705/26.09.2006.
Obiectul de activitate al C.S.U.P. îl constituie acordarea, în mod gratuit, de servicii sociale specializate, în  conformitate cu standardele generale de calitate şi individualizate potrivit nevoilor specifice şi reale ale fiecărui  beneficiar, menite să asigure prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare sau permanente ale situaţiilor  de risc care au generat marginalizarea sau excluderea socială a persoanelor în cauză.
Misiunea C.S.U.P. este aceea de a-i determina pe beneficiari sa-si constientizeze problemele si sa se implice activ  in rezolvarea acestora, avandu-se in vedere faptul ca, pentru eliminarea efectelor negative, trebuie sa se actioneze in  principal asupra cauzei care a generat fenomenul. Prin intreaga activitate a C.S.U.P. se urmareste diminuarea,  prevenirea si combaterea excluziunii sociale a persoanelor lipsite de adapost, precum si imbunatatirea calitatii  vietii acestora.
C.S.U.P. are o capacitate de 50 locuri - 36 de locuri la demisol şi 14 locuri la parter- iar de serviciile acestuia pot  beneficia: persoane fără adăpost, indiferent de sex, care se află în stradă de o perioadă lungă de timp, precum şi  persoane şi familii cu sau fără copii, care şi-au pierdut locuinţa din diverse motive, cerşetori, vagabonzi, tineri  proveniţi din centrele de instituţionalizare care după împlinirea vârstei de 18 ani nu au o locuinţă, victime ale  traficului de persoane.