Este o bibliotecă de drept public, fără personalitate juridică oragnizată sub formă de compartiment ce funcţionează
în cadrul Centrului de zi pentru copii ”Paşi spre lumină”. Este o bibliotecă cu caracter enciclopedic pusă în slujba comunităţii, răspunzând cerinţelor de informare, lectură, recreere şi studiu ale elevilor/tinerilor/comunităţii si are
în vedere nivelul din ce în ce mai complex al evoluţiei personalităţii copilului/adolescentului. Biblioteca dispune de 10.000 de volume și exercită un rol important în orientarea intelectuală a­ cristalizării unui sistem de informare propriu.
Accesul la informaţii şi la documentele necesare informării, educaţiei permanente şi dezvoltării personalităţii cititorilor se face fără deosebire de statut social sau economic, vârstă, sex, apartenenţă politică, religie ori naţionalitate. Biblioteca a fost dotată ca și Centrul de zi pentru copii PAȘI SPRE LUMINĂ doar prin donații.
Volumele pot fi împrumutate la domiciliu sau sub formă de împrumut la sala de lectură amenajată în spaţiul destinat centrului de zi.

NU SE POT IMPRUMUTA: DICŢIONARE, ATLASE, ALBUME, CĂRŢI ÎNTR-UN SINGUR EXEMPLAR, REVISTE, HĂRŢI,
ENCICLOPEDII. ACESTEA SE POT STUDIA ŞI FOLOSII NUMAI LA SALA DE LECTURĂ A CENTRULUI.