Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 58/30.03.2006, a fost înfiinţat în subordinea Direcţiei de Asistenţă şi Protecţie Socială Tulcea Serviciul Cantină Municipală. Din luna martie 2013, în urma H.C.L. nr. 36/28.03.2013, s-a dat în administrarea Direcţiei de Asistenţă şi Protecţie Socială imobilul situat în Tulcea, str. Viticulturii nr.8.

Cine poate beneficia:

- pensionarii;
- bolnavii cronici și invalizii;
- persoanele care au împlinit vârsta de pensionare, și se afla într-una din următoarele situații: sunt izolate social, nu au susținători legali, sunt lipsite de venituri;
- copiii preșcolari și școlarizați din familiile beneficiare de ajutor social;
- orice persoană aptă de muncă, care, temporar, nu realizează venituri, pe o perioada de cel mult 90 de zile pe an;
- copiii incluși în programul Centrului de zi pentru copii „Pași spre lumină”.

Condiții de acordare:


- Persoanele a căror venituri sunt sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social pot beneficia de servicii sociale prin cantina de ajutor social GRATUIT;
- Persoanele îndreptățite să beneficieze de serviciile cantinei de ajutor social și care realizează venituri ce se situează peste nivelul venitului net lunar, pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social pot beneficia de servicii sociale prin cantina de ajutor social, cu plata unei contribuții de 30% din venitul pe persoană, fără a depăși costul meselor servite, calculat pe aceeași perioada.

Pentru a accesa serviciile sociale acordate prin Cantina
Municipală, sunt necesare următoarele acte:

- cerere adresata Primăriei Municipiului Tulcea;
- ancheta socială efectuată de personalul compartimentului „Monitorizare cantină socială”;
- B.I./C.I.;
- Certificat de naștere;
- Certificat de deces, dacă este cazul;
- Certficat de căsătorie, dacă este cazul;
- Hotărâre de divorț, dacă este cazul;
- Adeverință de la Administrația Financiară;
- Adeverință de la Serviciul Taxe și impozite;
- Adeverință de la Registrul Agricol;
- Adeverință de venit (cupon de pensie);
- Adeverință de elev;
- Adeverință medicală (dacă este cazul);


În cazurile de urgență, servirea mesei la cantina de ajutor social se face pe bază de cerere, aprobată de directorul executiv al Direcției de Asistență și Protecție Socială pentru cel mult 7 zile.