Centrul Multifuncțional Sofia a luat ființă prin proiectul inițiat în cadrul Programului RO10-CORAI, program finanțat de Granturile SEE 2009-2014 și administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială.
Scopul proiectului este de a întări coeziunea economică şi socială la nivelul municipiului Tulcea.

Obiectivele sunt:
- combatarea riscului de excluziune socială a copiilor, tinerilor aflați în situaţii de dificultate prin promovarea incluziunii sociale;
- dezvoltarea şi diversificarea ofertei de servicii sociale integrate adresată grupurilor ţintă;
- creşterea gradului de implicare a profesioniştilor din serviciile comunitare în depistarea precoce a factorilor care determină excluziunea socială;
- proiectul contribuie la îmbunăţirea situaţiei copiilor aflaţi în situaţii de risc, cu precădere copii de etnie romă, prin conştientizarea de către părinţii/tutori a responsabilităţilor ce le revin în creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor şi implicarea activă în evoluţia acestora.
Se adresează unui număr de 150 de copii cu vârste cuprinse între 6-16 ani aflați în situații de risc.