ANUNT privind inchirierea unui imobil necesar pentru infiintarea ”Centrului de Asistenta Integrata Comunitara (CAIC) – punct unic de acces”

Directia de Asistenta si Protectie Sociala Tulcea, cu sediul in Tulcea, Str. Isaccei nr. 36, in calitate de autoritate contractanta, va invita sa depuneti oferta dumneavoastra, pana la data de 11.11.2019, ora 15.00,  conform documentaţiei anexate, în vederea atribuirii contractului de închiriere a unui imobil în Municipiul Tulcea, zona Cartierului Neptun, necesar pentru infiintarea ”Centrului de Asistenta Integrata Comunitara (CAIC) – punct unic de acces”.

Anunt de participare | InstructiuniCaiet de sarcini | Formulare |Model contract