ANUNȚ LANSARE PROIECT ”Suntem aici – Ambulanța Socială”

Directia de Asistență și Protecție Socială Tulcea în parteneriat cu Asociația Vitas Serv implementează proiectul ”Suntem aici – Ambulanța Socială”. Măsurile din proiect vizează dezvoltarea si diversificarea serviciilor adresate varstnicilor în scopul prevenirii degradării situației sociale și medicale, creșterea accesului și participării la servicii socio-medicale a persoanelor vârstnice vulnerabile expuse riscului de excluziune socială precum și valorizarea varstnicilor prin promovarea imaginii unei batraneti active, demne si utile.

Durata de implementare: 36 de luni (21.04.2020 -20.04.2023)

Obiectiv general: Reducerea numarului de persoane vârstnice vulnerabile prin furnizarea de servicii adecvate nevoilor specifice.

Obiective specifice:

O.S. 1 Dezvoltarea și diversificarea serviciilor socio-medicale adresate persoanelor vârstnice dependente.

O.S. 2 Creșterea accesului și participării la servicii socio-medicale a persoanelor vârstnice vulnerabile expuse riscului de excluziune socială.

O.S. 3 Valorizarea persoanelor vârstnice prin promovarea imaginii unei bătrâneți active, demne si utile.

O.S. 4 Informare, promovare, mediatizare și asigurarea transparenței asistenței financiare.

Grup țintă:  minim 145 de persoane vulnerabile cu varste peste 65 ani si domiciliul in municipiul Tulcea, persoane aflate în situaţii de dependenţă sau în risc de excluziune socială (cauzate de problemele socio-medicale, urmare pierderii autonomiei functionale din cauze fizice, psihice sau mintale) si care, pentru a depasi starea de vulnerabilitate necesita sprijin.

Principalele activități ale  proiectului vizează înființarea și dezvoltarea serviciilor socio-medicale adecvate nevoilor specifice ale persoanelor vârstnice prin Inființarea serviciului Ambulanța socială  și Dezvoltarea serviciului de asistență și îngrijire la domiciliu – Unitatea de Ingrijiri ”Armonia precum și furnizarea de servicii socio-medicale destinate persoanelor vârstnice, respectiv: Servicii de intervenție în strada și la domiciliul persoanelor vârstnice și  Servicii suport pentru integrarea beneficiarului în familie si comunitate.

Cofinanțarea este asigurată din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, proiectul având o valoare totală de 2.359.709,66 lei din care 2.321.572,34 lei cheltuieli nerambursabile și 38,137.32 lei contribuție proprie.