ANUNT OCUPARE POST ASISTENT SOCIAL

ANUNŢ PRIVIND OCUPAREA, FĂRĂ CONCURS, A UNOR POSTURI VACANTE ȘI TEMPORAR VACANTE DIN CADRUL DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ TULCEA

În conformitate cu:

  • prevederile Hotărârii nr.286 din 23.03.2011, cu modificările şi completările ulterioare;
  • 27 din Legea nr.55 din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
  • Prevederile Hotărârii nr.668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020 , precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
  • Prevederile Deciziei nr.165/08.09.2020 privind aprobarea Regulamentului privind ocuparea fără concurs a unor posturi vacante și temporar vacante din cadrul Direcției de Asistență și Protecție Socială Tulcea,

Direcţia de Asistenţă şi Protecţie Socială, cu sediul în Tulcea, strada Isaccei nr.36, recrutează personal în vederea angajării pe durata determinată, fără concurs, pentru ocuparea  următoarelor funcţii  contractuale de execuţie vacante și temporar vacante, după cum urmează :

Pe perioadă determinată :

 Asistent social (1 post), Centrul Social de Urgență Phoenix

Cerinţele postului :

  • studii superioare de asistență socială, cu diplomă de licență;
  • nu se solicită vechime pe funcție și nici vechime totală în muncă.

Pentru detalii anunt click aici.

Proces verbal de verificare a dosarelor candidatilor.