ÎN ATENȚIA PĂRINȚILOR!

În vederea asigurării transparenței procesului de reînscriere/înscriere în anul școlar 2024-2025, în cadrul unității de învățământ cu personalitate juridică Creșa Sibell Tulcea și structurile arondate (Creșa nr. 1, Creșa nr. 3, Creșa nr. 6 ,,Dumbrava minunată”, Creșa nr. 9 ,,Arabella”), vă comunicăm următoarele informații: I. Capacitatea creșelor în anul școlar 2024-2025 – Creşa Sibell Tulcea […]

ACTIVITĂȚILE DESFĂȘURATE ÎN CREȘELE DIN MUNICIPIUL TULCEA

Misiunea creşelor din municipiul Tulcea este de a asigura servicii de îngrijire a copiilor de vârstă antepreșcolară, cu respectarea tuturor măsurilor de securitate, igienă, supraveghere şi asistenţă de specialitate, hrană zilnică, să dezvolte programe de educaţie timpurie adecvate vârstei, nevoilor, potenţialului de dezvoltare şi particularităţile acestora cât şi evaluarea periodică a performanţelor fiecărui copil. În […]

ANUNT ORGANIZARE CONCURS

În conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice și a art.IV alin.(2) lit.B) din O.U.G. nr. 34/12.05.2023 privind unele masuri fiscal bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, Creșa Sibell Tulcea, cu sediul […]

ANUNT ORGANIZARE CONCURS OCUPARE FUNCTII CONTRCTUALE DE EXECUTIE VACANTE

16.05.2023 Clic aici pentru PROCES VERBAL FINAL. 10.05.2023 Clic aici pentru rezultatul verificarii lucrarilor candidatilor inscrisi. 02.05.2023 Clic aici pentru rezultatul verificarii dosarelor candidatilor. În conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Creșa Sibell Tulcea, cu sediul în Tulcea, strada Aleea […]