ANUNT DE ACHIZITIE DIRECTA – MATERIALE SANITARE

Direcţia de Asistenţă și Protecție Socială Tulcea intenţionează să achiziţioneze în temeiul art.7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, materiale sanitare pentru cabinetele medicale scolare si de medicina dentara. Pentru ANUNT click aici. Pentru CONTRACT click aici. Anunt publicitate SEAP numarul 156995.

ANUNT DE ACHIZITIE PRODUSE – ECHIPAMENTE ŞI APARATURĂ MEDICALĂ DENTARĂ

Direcţia de Asistenţă și Protecție Socială Tulcea intenţionează să achiziţioneze în temeiul art.7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, echipamente şi aparatură medicală dentară necesare dotării cabinetelor medicale stomatologice. Pentru ANUNT click aici. Anunt publicitate SEAP numarul 131692.

ANUNT DE ACHIZITIE PRODUSE RELUATA– PRODUSE DE PANIFICATIE SI PRODUSE DE PATISERIE

Direcţia de Asistenţă și Protecție Socială Tulcea intenţionează să achiziţioneze în temeiul art.7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, produse de panificatie si produse de patiserie Pentru ANUNT click aici. Pentru CAIETUL DE SARCINI click aici. Pentru MODEL FORMULARE click aici. Pentru MODEL CONTRACT click aici. Anunt publicitate SEAP numarul 125269.

ANUNT DE ACHIZITIE produse – lapte, produse lactate și ouă

Direcţia de Asistenţă și Protecție Socială Tulcea intenţionează să achiziţioneze în temeiul art.7 alin. (5) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, produse – Lapte, produse lactate și ouă. Pentru ANUNT click aici. Pentru CAIETUL DE SARCINI click aici. Pentru MODEL FORMULARE click aici. Pentru MODEL CONTRACT click aici. Anunt publicitate SEAP numarul 114207.

ANUNT DE ACHIZITIE SERVICII DE GERIATRIE

Direcţia de Asistenţă și Protecție Socială Tulcea intenţionează să achiziţioneze servicii de geriatrie pentru persoanele vârstnice beneficiare a serviciilor de asistență și îngrijire la domiciliu, conform prevederilor Legii 17/2000, aflate in evidența Direcţiei de Asistenţă și Protecție Socială Tulcea. Pentru ANUNT click aici. Pentru CAIETUL DE SARCINI click aici. Pentru MODEL FORMULARE click aici. Pentru MODEL CONTRACT click aici.