Sprijin material pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți

ATENTIE! PROIECTUL A FOST SISTAT LA DATA DE 16.06.2023

Tichete acordate în cadrul Programului operaţional “Ajutorarea persoanelor defavorizate” (POAD) și care au calitatea de destinatari finali

Prin Ordonanța de Urgență nr. 113/2022 privind unele măsuri necesare în vederea implementării Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, decontarea unor cheltuieli privind sprijinirea refugiaţilor din Ucraina, precum şi acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiţii destinate retehnologizării IMM-urilor, la Capitolul I, sunt prevăzute măsurile pentru sprijinirea categoriilor de cupluri mamă-nou-născut cele mai defavorizate care beneficiază de sprijin material pe bază de tichete sociale pe suport electronic, și care au calitatea de destinatari finali, sprijin acordat prin intermediul Programului Operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate 2014-2020 (POAD).

Tichetul social pe suport electronic pentru nou-născuți, privit ca un beneficiu de asistență socială, în sensul art. art. 9 alin. (2), art. 66 alin. (4) și art. 67 din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare, este acordat o singură dată pentru un nou-născut – copilul până la vârsta de trei luni, doar categoriilor de persoane cele mai defavorizate, care întrunesc condițiile prevăzute în Ordonanța de Urgență nr. 113/2022.

Destinatarii finali sunt identificați de către autoritățile publice locale, apoi în baza anchetelor sociale se emit dispozițiile aferente și se transmit către instituția prefectului în ultima zi lucrătoare a fiecărei luni calendaristice. Autorităţile administraţiei publice locale înmânează destinatarilor finali tichetele sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi. Valoarea nominală a unui tichet social pe suport electronic pentru nou-născuți pentru destinatarii finali este de 2.000 de lei.

Tichetul social pe suport electronic pentru nou-născuți este acordat o singură dată pentru un nou-născut și poate fi utilizat doar pe teritoriul României, în termenul de valabilitate și numai pentru achiziționarea produselor de îngrijire pentru nou-născuți pentru care a fost emis, și anume: scutece, produse pentru toaleta nou-născutului, articole de vestimentație pentru nou-născut, articole sanitare și medicale pentru mamă și pentru nou-născut.

BENEFICIARI
Categoriile de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de sprijin material pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi, acordate în cadrul POAD, şi care au calitatea de destinatari finali în sensul Ordonanța de Urgență nr. 113/2022, sunt:

1. Mamele care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la naşterea copilului şi cărora le este stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Mamele care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la naşterea copilului şi care fac parte din familii beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Mamele cu dizabilităţi care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la naşterea copilului;

4. Mamele singure: care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la naşterea copilului, aflate temporar în situaţii critice de viaţă, respectiv victime ale calamităţilor, ale violenţei domestice, persoane dependente şi/sau care se află în situaţii deosebite de vulnerabilitate, stabilite prin ancheta socială întocmită de autorităţile publice cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale sau pe baza unui referat de anchetă socială întocmit de autorităţile publice cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale la solicitarea persoanei sau sesizarea unui terţ;

5. Mamele care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la naşterea copilului şi care nu deţin acte de identitate şi care, din acest motiv, nu pot beneficia de drepturile civile;

6. Mamele minore care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la naşterea copilului;

7. Mamele care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la naşterea copilului, cetăţeni străini sau apatrizi proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina.

Cererile și documentele justificative se depun de către mamă la sediul Direcției de Asistență și Protecție Socială Tulcea situat pe str. Isaccei nr. 36, în perioada 1-25 a fiecărei luni până la sfărșitul anului 2022 pentru copiii nou- născuți.

ATENTIE! La data depunerii cererii copilul trebuie să nu aibă mai mult de trei luni de la nastere.

Documente necesare:
-Cerere acordare tichete (CLICK AICI pentru modelul editabil);
-Cartea de identitate și Certificatul de nastere al mamei;
-Certificatul de nastere al copilului;
-Certificat de încadrare în grad de handicap, daca este cazul;
-Hotararea judecătorească de divorț; ordin de restricție; alte acte doveditoare, daca este cazul.