În calitate de furnizor acreditat de servicii sociale, Direcţia de Asistenţă şi Protecţie Socială asigură:
- servicii de îngrijire, supraveghere şi educaţie timpurie oferite în cadrul creşelor;
- servicii sociale conform prevederilor Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului cu modificările şi completările ulterioare;
- servicii sociale pentru persoanele vârstnice, potrivit Legii nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice cu modificările şi completările ulterioare;
- servicii sociale în baza Legii nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social;
- servicii sociale pentru persoanele fără adăpost;
- asistenţă medico-socială prin cabinetele medicale şcolare conform O.U.G. nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale şi a Ordinului nr. 653/2001 privind asistenţa medicală a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor, emis de
Ministerul Sănătăţii şi Familiei;
- servicii de asistenţă medicală comunitară, potrivit prevederilor O.U.G. nr.162/2008;
- servicii de îngrijire la domiciliul persoanelor incadrate in gradul grav de handicap precum și angajarea, instruirea şi salarizarea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav, conform prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare şi a H.G. nr.427/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de încadrare, drepturile şi obligaţiile asistentului personal al persoanei cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare.