REZULTAT PROCEDURA SELECTIE PARTENER

Cu ocazia finalizarii procedurii de selectie a partenerilor persoane juridice, pentru depunerea proiectului in cadrul
Programului Operational Capital Uman 2014-2020,

“BUNICII COMUNITATII Servicii sociale si socio-medicale pentru persoane varstnice – TERITORIUL ITI DELTA DUNARII”,

comisia de evaluare a declarat castigator candidatul “Asociatia VITAS SERV”.

RAPORTUL DE SELECTIE POATE FI ACCESAT AICI.