COMUNICARE PRIVIND REZULTATUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE

Referitor la: Procedura de atribuire: Procedura operațională privind închirierea de terenuri, clădiri existente, alte bunuri imobile ori a drepturilor asupra acestora Contract de achiziţie publică/Acord-cadru de: “Închiriere a unui imobil necesar pentru Înființarea Centrului de Asistență Integrată Comunitară (CAIC) – punct unic de acces “– CPV 70310000-7 – Servicii de inchiriere sau vanzare de imobile.. În […]

ANUNT privind inchirierea unui imobil necesar pentru infiintarea ”Centrului de Asistenta Integrata Comunitara (CAIC) – punct unic de acces”

Directia de Asistenta si Protectie Sociala Tulcea, cu sediul in Tulcea, Str. Isaccei nr. 36, in calitate de autoritate contractanta, va invita sa depuneti oferta dumneavoastra, pana la data de 11.11.2019, ora 15.00,  conform documentaţiei anexate, în vederea atribuirii contractului de închiriere a unui imobil în Municipiul Tulcea, zona Cartierului Neptun, necesar pentru infiintarea ”Centrului de Asistenta […]

ACHIZITIE DIRECTA CONSUMABILE DENTARE, MEDICAMENTE SI INSTRUMENTAR DENTAR

Direcţia de Asistenţă și Protecție Socială Tulcea intenţionează să achiziţioneze în temeiul art.7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, materiale sanitare pentru cabinetele medicale scolare si de medicina dentara. Pentru ANUNT click aici. Anunt publicitate SEAP numarul ADV1110481 .

ANUNȚ PUBLIC privind lansarea proiectului ,,Servicii Integrate pentru VIITOR”

Municipiul Tulcea  în calitate de lider  implementează proiectul “Servicii Integrate pentru VIITOR”  împreună cu Direcția de Asistență Publică și Socială –  Partener 1 și Colegiul “Anghel Saligny” Partener 2, prin măsuri integrate în domeniul educației, ocupării, locuirii și serviciilor sociale și de sănătate, cu acțiuni multiple asupra populației din zona marginalizată, ce vor oferi întregii […]

ANUNȚ PUBLIC privind lansarea proiectului ,,Re Start Neptun – Dezvoltare Locală Integrată,,

Municipiul Tulcea  în calitate de lider  implementează proiectul “Re Start Neptun – Dezvoltare locală integrată” împreună cu Direcția de Asistență Publică și Socială –  Partener 1 și Școala Gimnazială “Ion Luca Caragiale – Partener 2, prin măsuri integrate în domeniul educației, ocupării, locuirii și serviciilor sociale și de sănătate, cu acțiuni multiple asupra populației din […]

REZULTAT PROCEDURA SELECTIE PARTENER

Cu ocazia finalizarii procedurii de selectie a partenerilor persoane juridice, pentru depunerea proiectului in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020, “BUNICII COMUNITATII Servicii sociale si socio-medicale pentru persoane varstnice – TERITORIUL ITI DELTA DUNARII”, comisia de evaluare a declarat castigator candidatul “Asociatia VITAS SERV”. RAPORTUL DE SELECTIE POATE FI ACCESAT AICI.

ANUNT ORGANIZARE CONCURS – 30 AUGUST 2019

anunt angajare DAPS

În conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 286 din 23.03.2011, cu modificările şi completările ulterioare, Direcţia de Asistenţă şi Protecţie Socială, cu sediul în Tulcea, strada Isaccei nr. 36, organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea  următoarei funcţii  contractuale de execuţie temporar vacantă, după cum urmează : Pe perioadă determinată: Inspector specialitate, Serviciul Beneficii şi Servicii Socio-Medicale […]

ANUNT SELECTIE PARTENER

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, H.G. nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. 40/2015; Direcţia de Asistenţă și Protecție Socială Tulcea anunţă organizarea procedurii de selecţie a unui partener pentru încheierea unui Acord de Parteneriat, în vederea elaborării […]

ANUNT ORGANIZARE CONCURS – 18 IANUARIE 2019

anunt angajare DAPS

PROCES VERBAL –  22.01.2019 Comisia de organizare si examinare a candidatilor inscrisi la concursul organizat de Directia de Asistenta si Protectie Sociala numita in baza Deciziei nr. 1843/11.12.2018, a procedat azi, la verificarea cunostintelor in baza interviului constatand urmatoarele. Rezultatul verificarilor poate fi consultat aici.   PROCES VERBAL –  18.01.2019 Comisia de organizare si examinare a […]

ANUNT DE ACHIZITIE PRODUSE – ECHIPAMENTE ŞI APARATURĂ MEDICALĂ DENTARĂ

Direcţia de Asistenţă și Protecție Socială Tulcea intenţionează să achiziţioneze în temeiul art.7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, echipamente şi aparatură medicală dentară necesare dotării cabinetelor medicale stomatologice. Pentru ANUNT click aici. Anunt publicitate SEAP numarul ADV1045749.