ÎN ATENȚIA PĂRINȚILOR!

În vederea asigurării transparenței procesului de reînscriere/înscriere în anul școlar 2023-2024, în cadrul unității de învățământ cu personalitate juridică Creșa Sibell Tulcea și în structurile arondate (Creșa nr. 1, Creșa nr. 3, Creșa nr. 6 ,,Dumbrava minunată”, Creșa nr. 9 ,,Arabella”), vă comunicăm următoarele informații:

 1. Pentru asigurarea cuprinderii copiilor cu vârste între 0 luni și 3 ani în programul de educație timpurie antepreșcolară, în anul școlar 2023-2024, se derulează succesiv, următoarele etape:
 2. a) reînscrierea copiilor care beneficiază de serviciile integrate de educație, îngrijire și supraveghere, în cadrul creșelor, se va face în perioada 06 – 14 iunie 2023;
 3. b) înscrierea copiilor în vederea ocupării locurilor disponibile, în anul școlar 2023-2024, se va face în perioada 15 – 30 iunie 2023.
 4. NUMĂRUL LOCURILOR DISPONIBILE ÎN ANUL ȘCOLAR 2023-2024
 • Creşa Sibell Tulcea (PJ) – situată la adresa din Aleea Mugurel nr. 3 – 40 locuri;
 • Creșa nr. 1 (SA) – situată la adresa din str. Concordiei nr. 4 – 31 locuri;
 • Creșa nr. 3 (SA) – situată la adresa din str. Concordiei nr. 4 – 32 locuri;
 • Creșa nr. 6 ,,Dumbrava minunată” (SA) – situată la adresa din Aleea Ciocârliei, nr. 5 – 28 locuri;
 • Creșa nr. 9 ,,Arabella” (SA) – situată la adresa din str. Babadag nr.163D, bl. B4, demisol – 25 locuri.

III. CRITERIILE GENERALE PENTRU ÎNSCRIEREA COPIILOR SUNT:

 1. a) copilul are vârsta de 2 ani împliniţi până la sfârşitul anului calendaristic în curs;
 2. b) domiciliul copilului/locul de muncă al unuia dintre părinţi/al reprezentantului legal este situat în apropierea creșei unde părintele/reprezentantul legal depune cererea de înscriere;

c) ambii părinţi ai copilului/părintele unic/reprezentantul legal lucrează sau părintele prezintă adeverinţă de reîntoarcere la serviciu, în termen de 30 de zile de la începutul anului şcolar ori părintele copilului nu beneficiază de indemnizaţie pentru creşterea şi îngrijirea copilului; situaţiile în care părintele/reprezentantul legal face dovada existenţei unei activităţi de tip PFA/S.R.L. se asimilează cu cea a părintelui/reprezentantului legal care lucrează;

 1. d) cel puţin unul dintre părinţi/reprezentantul legal al copilului urmează o formă de învăţământ la zi;
 2. e) existenţa unui document care dovedeşte că beneficiază de tutelă sau de o măsură de protecţie specială stabilită în condiţiile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. f) existenţa unui document care dovedeşte că este în grija unui singur părinte (familie monoparentală);
 4. g) cel puţin unul dintre părinţi/părintele unic/reprezentantul legal al copilului se încadrează în una dintre situaţiile:

– pensionat în conformitate cu prevederile legale;
– cu certificat de handicap;
– şomer, în căutarea unui loc de muncă, cu documente doveditoare de la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă;

 1. h) părintele/reprezentantul legal al copilului are un alt copil minor aflat în întreţinere (până la nivelul clasei a IV-a a învăţământului primar) şi/sau un alt copil înscris în creșă în anul şcolar pentru care se face înscrierea.

*În cazul în care numărul cererilor de înscriere a copiilor la creșă este mai mare decât numărul de locuri disponibile, repartizarea se va face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii generale.

 1. Programul reînscrierilor/înscrierilor:
 • luni – joi, în intervalul orar 0800 – 1630;
 • vineri în intervalul orar 0800 – 1400.

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactați la următorul număr de telefon – 0240/513641.

ACTIVITĂȚILE DESFĂȘURATE ÎN CREȘELE DIN MUNICIPIUL TULCEA (click aici pentru detalii).