ÎN ATENȚIA PĂRINȚILOR!

În vederea asigurării transparenței procesului de reînscriere/înscriere în anul școlar 2024-2025, în cadrul unității de învățământ cu personalitate juridică Creșa Sibell Tulcea și structurile arondate (Creșa nr. 1, Creșa nr. 3, Creșa nr. 6 ,,Dumbrava minunată”, Creșa nr. 9 ,,Arabella”), vă comunicăm următoarele informații:
I. Capacitatea creșelor în anul școlar 2024-2025
– Creşa Sibell Tulcea (PJ) – situată la adresa din Aleea Mugurel nr. 3 – 90 locuri;
– Creșa nr. 1 (SA) – situată la adresa din str. Concordiei nr. 4 – 63 locuri;
– Creșa nr. 3 (SA) – situată la adresa din str. Concordiei nr. 4 – 63 locuri;
– Creșa nr. 6 ,,Dumbrava minunată” (SA) – situată la adresa din Aleea Ciocârliei, nr. 5 – 70 locuri;
– Creșa nr. 9 ,,Arabella” (SA) – situată la adresa din str. Babadag nr.163D, bl. B4, demisol – 58 locuri.

II. Pentru asigurarea cuprinderii copiilor cu vârste între 3 luni și 3 ani în programul de educație timpurie antepreșcolară, în anul școlar 2024-2025, se derulează succesiv, următoarele etape:
a) reînscrierea copiilor care beneficiază de serviciile integrate de educație, îngrijire și supraveghere, în cadrul creșelor, se va face în perioada 20 – 24 mai 2024;
b) înscrierea copiilor în vederea ocupării locurilor disponibile, în anul școlar 2024-2025, se va face în perioada 27 mai – 14 iunie 2024, cu respectarea următoarelor etape:

* Etapa I din cadrul procesului de înscrieri – în perioada 27 mai-14 iunie 2024
27-31 mai 2024 (colectarea cererilor)
3-5 iunie 2024 (procesarea cererilor din faza I – prima opţiune)
6-10 iunie 2024 (procesarea cererilor din faza a II-a – a doua opţiune)
11-12 iunie 2024 (procesarea cererilor din faza a III-a – a treia opţiune)

* Etapa a II-a din cadrul procesului de înscrieri – în perioada 17 iunie-5 iulie 2024
17-21 iunie 2024 (colectarea cererilor)
24-26 iunie 2024 (procesarea cererilor din faza I – prima opţiune)
27 iunie-1 iulie 2024 (procesarea cererilor din faza a II-a – a doua opţiune)
2-4 iulie 2024 (procesarea cererilor din faza a III-a – a treia opţiune).
În etapa a doua etapă este asigurată înscrierea, pe locurile libere rămase, a copiilor respinși în etapa anterioară.
Afişarea rezultatului şi a numărului de locuri libere rămase după a doua etapă de înscrieri are loc pe data de 5 iulie 2024, ora 14.00.

* Etapa de ajustări – în perioada 19-29 august 2024
În etapa de ajustări – se soluționează cazurile copiilor care au rămas nerepartizaţi după derularea celor două etape anterioare în limita locurilor disponbile.
Afişarea rezultatului şi a numărului de locuri libere după etapa de ajustări are loc pe data de 30 august 2024, ora 14.00.

În cazul în care numărul solicitărilor este mai mic sau egal cu numărul locurilor libere, comisia de reînscriere, înscriere și distribuire validează înscrierea copiilor respectivi în unitatea de învățământ, fără nicio restricție.
În situaţia în care numărul cererilor-tip de înscriere primite de la părinţii/reprezentanţii legali ai copiilor este mai mare decât numărul de locuri libere, în vederea stabilirii celor care vor fi admişi în Creșa Sibell Tulcea se vor aplica următoarele Criterii generale de departajare:
a) copilul are vârsta de 2 ani împliniţi până la sfârşitul anului calendaristic în curs;
b) domiciliul copilului/locul de muncă al unuia dintre părinţi/al reprezentantului legal este situat în apropierea unităţii de învăţământ unde părintele/reprezentantul legal depune cererea de înscriere;
c) ambii părinţi ai copilului/părintele unic/reprezentantul legal ai/al copilului lucrează/părintele prezintă adeverinţă de reîntoarcere la serviciu, în momentul validării cererii/în termen de 30 de zile de la începutul anului şcolar, sau părintele copilului nu beneficiază de indemnizaţie pentru creşterea şi îngrijirea copilului; situaţiile în care părintele/reprezentantul legal face dovada existenţei unei activităţi de tip PFA/S.R.L. se asimilează cu cea a părinţilor/reprezentanţilor legali care lucrează;
d) cel puţin unul dintre părinţi/reprezentantul legal al copilului urmează o formă de învăţământ la zi;
e) existenţa unui document care dovedeşte că beneficiază de tutelă sau de o măsură de protecţie specială stabilită în condiţiile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
f) existenţa unui document care dovedeşte că este în grija unui singur părinte (familie monoparentală)/existenţa unui document care dovedeşte că părintele/reprezentantul legal al copilului are 3 sau mai mulţi copii (familie numeroasă);
g) cel puţin unul dintre părinţi/părintele unic/reprezentantul legal al copilului se încadrează în una dintre situaţiile:
(i) pensionat în conformitate cu prevederile legale;
(ii) cu certificat de handicap;
(iii) şomer, în căutarea unui loc de muncă, cu documente doveditoare de la Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă;
h) părintele/reprezentantul legal al copilului are un alt copil minor aflat în întreţinere (până la nivelul clasei a IV-a a învăţământului primar) şi/sau un alt copil înmatriculat în unitatea de învăţământ respectivă, în anul şcolar pentru care se face înscrierea.

III. Programul reînscrierilor/înscrierilor:
– luni – joi, în intervalul orar 0800 – 1630;
– vineri în intervalul orar 0800 – 1400.

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactați la următorul număr de telefon – 0240/513641.

DIRECTOR,
Gabriela RADU