Venitul minim de incluziune reprezintă sprijinul financiar acordat de stat înscopul asigurării nivelului de trai minimal, pentru familiile şi persoanele singure aflate în situaţia de dificultate, persoanele care, la un moment dat, pe parcursul vieţii, din cauze socioeconomice, de sănătate şi/sau care rezultă din mediul social de viaţă, şi-au pierdut sau le-au fost limitate propriile capacităţi de integrare sociala precum şi pentru prevenirea riscului sărăciei în rândul copiilor şi stimularea participării acestora în sistemul de educaţie.

Venitul minim de incluziune se compune din una sau mai multe din următoarele categorii de ajutoare financiare:

 • ajutor de incluziune;
 • ajutor pentru familia cu copii;

CINE POATE SOLICITA VENITUL MINIM DE INCLUZIUNE

Beneficiază de venit minim de incluziune familiile şi persoanele singure  al cărăr venituri nete lunare ajustate  se încadrează în următoarele limite:

–  pentru ajutorul de incluziune, până la un venit net lunar ajustat de 275 de lei inclusiv, care se ia în calcul la stabilirea veniturilor cumulate ale familiei;

– pentru ajutorul de incluziune,  până la un venit net lunar ajustat de 400 de lei inclusiv, care se ia în calcul la stabilire a veniturilor persoanei singure cu vârsta de cel puţin 65 de ani;

– pentru ajutorul pentru familia cu copii, până la un venit net lunar ajustat de 700 de lei inclusiv.

CE SUME VOR PRIMI BENEFICIARII DE VENIT MINIM DE INCLUZIUNE

Cuantumul ajutorului de incluziune acordat familiei/persoanei singure reprezintă diferența dintre cuantumul maxim prevăzut de lege – 275 lei/lună/membru de familie sau 400 lei/lună în cazul persoanei de cel puțin 65 de ani – și cuantumul venitului net ajustat, calculat conform legii.

Cuantumul maxim în cazul persoanelor care nu au niciun venit este de 275 lei/lună/membru de familie, iar în cazul persoanei singure cu vârsta de cel puțin 65 de ani, este de 400 lei/lună.

În cazul familiei cu copii, cuantumu lajutorului este stabilit în funcție de nivelul venitului net lunar ajustat și numărul de copii din familie, astfel:

Pentru familia  beneficiară de ajutor de incluziune, precum și pentru familia cu venituri nete ajustate de maxim 275 lei/lună:

 • 107 lei – pentru familia cu 1 copil
 • 214 lei – familia cu 2 copii
 • 321 lei – familia cu 3 copii
 • 428 lei – familia cu 4 sau mai mulți copii

Pentru familia monoparentală beneficiară de ajutor de incluziune cu venituri nete ajustate de maximum 275 lei/lună:

 • 120 lei – pentru familia cu 1 copil
 • 240 lei – familia cu 2 copii
 • 360 lei – familia cu 3 copii
 • 480 lei – familia cu 4 sau mai multi copii

Pentru familiile cu un venit net ajustat între 276 lei/lună – 700 lei/lună (inclusiv):

 • 85 lei – pentru familia cu 1 copil
 • 170 lei – familia cu 2 copii
 • 255 lei – familia cu 3 copii
 • 340 lei – familia cu 4 sau mai multi copii

Pentru familiile monoparentale cu un venit net ajustat între 276 lei/lună – 700 lei/lună (inclusiv):

 • 110 lei – pentru familia cu 1 copil
 • 215 lei – familia cu 2 copii
 • 325 lei – familia cu 3 copii
 • 430 lei – familia cu 4 sau mai mulți copii

ACTE NECESARE PENTRU SOLICITAREA VENITULUI MINIM DE INCLUZIUNE:

 • Cerere (formular standard); declaratie pe propriera spundere (anexa nr. 3); angajament de plată (anexa nr. 8)
 • Actul de identitate al solicitantului și al membrilor familiei;
 • Acte privind veniturile realizate (adeverință de salariat, cupon pensie, adeverință șomaj, etc)
 • Certificat de naștere pentru fiecare copil cu vârsta sub 14 ani;
 • Dovada școlarizării pentru copii;
 • Alte documente justificative: plasament, adopție, tutelă/curatelă, soț sau soție declarați dispăruți, arestați preventiv sau care execută pedepse private de libertate, certificat de deces, certificate de căsătorie, etc

DE REȚINUT!

Persoanele apte de muncă beneficiare de venit minim de incluziune au obligația să presteze, lunar,  acțiuni sau lucrări de interes local și să își caute loc de muncă prin intermediul agențiilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă.

În cazul în care cel puţin unul dintre membrii familiei are în proprietate, închiriere, comodat ori altă formă de deţinere cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării venitului minim de incluziune, aceasta nu beneficiază de acest drept.

Click aici pentru lista bunurilor care duc la excluderea acordarii VMI!