Documente necesare angajarii asistentului personal

1. Cerere angajare ;

2. Certificat de încadrare în gradul grav de handicap cu mențiunea “cu asistent personal” însotit de:
– pentru adulti: programul de reabilitare și integrare socială și anexa la certificatul de încadrare
– pentru minori: hotărârea privind încadrarea în grad de handicap și planul de recuperare

3. Acte de identitate şi de stare civilă (CI/CIP, certificat naștere, căsătorie, hotărăre de divorţ, după caz);

4. Acte de studii;

5. Cazier judiciar;

6. Adeverinţă eliberată de medicul de familie care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;

7. Carnet de muncă și adeverințe de vechime de la unitățile lucrate după data de 01.01.2011. Dacă solicitantul nu a mai lucrat niciodată cu forme legale, va da o declaraţie pe propria răspundere în care va specifica această situaţie.

8. Adeverință de la ultimul loc de muncă din care să rezulte concediile medicale și perioadele acestora din ultimile 12 luni lucarate sau fișa de lichidare

9. Declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă că în termen de 48 de ore va fi adusă la cunoştinţă orice modificare survenită în viaţa persoanei cu handicap sau a asistentului personal

10. Extras de cont BCR – Raiffeisen pe numele asistentului personal

11. Curiculum vitae

12. Acordul persoanei cu handicap sau, după caz, al reprezentantului legal al acesteia ori al familiei, exprimat în scris, pentru angajare;

13. Declaraţie pe propria răspundere că va respecta obligaţiile prevăzute la art. 38 din lege;

14. Test psihologic + raport de evaluare psihologică

15. Acordul DGASPC referitor la opţiunea părinţilor sau reprezentanţilor legali ai copilului cu handicap grav, adulţilor cu handicap grav ori reprezentanţilor legali ai acestora, cu excepţia celor cu handicap vizual grav.

16. Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal

17. Declaratie

De asemenea vor fi prezentate:
– Documentele persoanei cu handicap: CI/CIP, certificat naștere
– Cartea de identitate a celuilalt părinte (în cazul.minorilor)

Angajarea asistentului personal se face în maximum 30 de zile de la depunerea dosarului cu documentele prevazute. În aceasta perioada se efectuează ancheta socială la domiciliul sau resedinta persoanei care doreste sa se angajeze ca asistent personal. Dacă ancheta socială se finalizează cu recomandarea în vederea angajării, asistentului personal i se întocmesc contractul de muncă şi actul adiţional la acesta referitor la respectarea prevederilor art. 38 lit. b) din lege.

Nu pot deţine calitatea de asistent personal persoanele care beneficiază de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 7 ani.

Copilul cu handicap pentru care s-a dispus o masura de protectie speciala la asistent maternal nu beneficiaza de asistent personal.