COMUNICARE PRIVIND REZULTATUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE

Referitor la: Procedura de atribuire: Procedura operațională privind închirierea de terenuri, clădiri existente, alte bunuri imobile ori a drepturilor asupra acestora

Contract de achiziţie publică/Acord-cadru de: “Închiriere a unui imobil necesar pentru Înființarea Centrului de Asistență Integrată Comunitară (CAIC) – punct unic de acces “– CPV 70310000-7 – Servicii de inchiriere sau vanzare de imobile..

În conformitate cu prevederile art. 214, alin. (1) din Legea nr. 98/2016, prin prezenta vă informăm că în urma evaluării ofertelor depuse la procedura mai sus menționată, oferta depusă de POPESCU GHEORGHE a fost declarată admisibilă și după aplicarea criteriului de atribuire așa cum a fost publicat în anunțul de participare s-a clasat pe primul loc.

PENTRU COMUNICARE CLICK AICI.