ANUNT SELECTIE PARTENER

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, H.G. nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. 40/2015;

Direcţia de Asistenţă și Protecție Socială Tulcea anunţă organizarea procedurii de selecţie a unui partener pentru încheierea unui Acord de Parteneriat, în vederea elaborării unui proiect şi depunerii cererii de finanţare în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 (POCU), ”BUNICII COMUNITĂȚII Servicii sociale și socio-medicale pentru persoane vârstnice – TERITORIUL ITI DELTA DUNĂRII -”

Anuntul de selecție poate fi accesat cu un click AICI.

Scrisoarea de intentie in format editabil poate fi accesata cu un click AICI.

Fisa partenerului in format editabil poate fi accesata cu un click AICI.