ANUNT ORGANIZARE CONCURS OCUPARE FUNCTII CONTRCTUALE DE EXECUTIE VACANTE SI TEMPORAR VACANTE

23.05.2022 Pentru rezultatul examinarii candidatilor inscrisi click aici.
19.05.2022 Pentru rezultatul verificarii lucrarilor candidatilor click aici.
12.05.2022 Pentru rezultatul verificarii dosarelor candidatilor pentru posturile cu perioada nederminata click aici.
05.05.2022 Pentru rezultatul verificarii dosarelor candidatilor pentru posturile cu perioada derminata click aici.


În conformitate cu prevederile Hotărârii nr.286 din 23.03.2011, cu modificările şi completările ulterioare, Direcţia de Asistenţă şi Protecţie Socială, cu sediul în Tulcea, strada Isaccei nr.36, organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea  următoarelor funcţii  contractuale de execuţie temporar vacante, după cum urmează :

Pe perioadă determinată :

 1. Asistent medical ( 1 post) – Cabinete medicale școlare

Cerinţele postului :
– studii  postliceale de specialitate generalist/pediatrie
– aviz liberă practică sau certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. pentru cei care nu au profesat până în prezent
– nu se solicită vechime în muncă sau pe funcție similară

 1. Inspector specialitate (1 post) –Compartiment Contabilitate

Cerinţele postului :
– studii  superioare de specialitate ,  finalizate cu diplomă de licență ( științe economice);
– nu se solicită vechime în muncă sau pe funcție similară

și pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale vacante :

 1. Inspector specialitate (1 post) – Serviciul Beneficii și Servicii Socio-Medicale Adulți – Compartiment Asistență persoane vârstnice

Cerinţele postului :
– studii  superioare,  finalizate cu diplomă de licență în asistență socială sau sociologie/științe administrative/ științe juridice/științe economice);
– nu se solicită vechime în muncă sau pe funcție similară.

 1. Medic medicină generală/pediatrie (1 post) – Cabinete medicale școlare

Cerinţele postului :
– studii  superioare de specialitate –medicină generală/pediatrie;
– aviz liberă practică sau certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. pentru cei care nu au profesat până în prezent;
– nu se solicită vechime în muncă sau pe funcție similară.

 1. Magaziner (1 post) – Serviciul Cantină Municipală

Cerinţele postului :
– studii  medii;
– certificat de absolvire curs ”Noțiuni fundamentale de igienă”  modul I, nivel II;
– nu se solicită vechime în muncă sau pe funcție similară .

 1. Inspector specialitate (1 post) – Serviciul Administrativ și Relații cu Societatea civilă

Cerinţele postului :
– studii  superioare socio-umane/studii superioare economice/studii superioare juridice,  finalizate cu diplomă de licență;
– nu se solicită vechime în muncă sau pe funcție similară.

 1. Îngrijitor (1 post) – Centrul Social de Urgență ”Phoenix”

Cerinţele postului :
– studii  medii/generale;
– certificat de absolvire curs ”Noțiuni fundamentale de igienă”  modul II;
– nu se solicită vechime în muncă sau pe funcție similară.

Pentru a ocupa un post contractual vacant, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conf.art.3 al Regulamentului – cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286/23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare:

 1. a) să aibă cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 3. c) să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) să îndeplinească condiţiile de studii, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g) să nu fi fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va desfăşura conform calendarului următor:

– 04 mai 2022  termenul limită pentru depunerea dosarelor pentru funcţii  contractuale de execuţie temporar vacante (angajare pe durată determinată);

-11 mai 2022 termenul limită pentru depunerea dosarelor pentru funcţii  contractuale de execuţie vacante (angajare pe durată nedeterminată);

 – 19 mai 2022 ora 10.00           – proba scrisă;

– 23 mai 2022 ora 10.00           – proba interviu.

Pentru detalii click aici.

4 comments to “ANUNT ORGANIZARE CONCURS OCUPARE FUNCTII CONTRCTUALE DE EXECUTIE VACANTE SI TEMPORAR VACANTE”

You can leave a reply or Trackback this post.
  • Termenele de depunere a dosarelor au fost:
   -04 mai 2022 termenul limită pentru depunerea dosarelor pentru funcţii contractuale de execuţie temporar vacante (angajare pe durată determinată);
   -11 mai 2022 termenul limită pentru depunerea dosarelor pentru funcţii contractuale de execuţie vacante (angajare pe durată nedeterminată).

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicata.