ANUNT ORGANIZARE CONCURS OCUPARE FUNCTII CONTRCTUALE DE EXECUTIE TEMPORAR VACANTE

 

În conformitate cu prevederile Hotărârii nr.1336 din 28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, Direcţia de Asistenţă şi Protecţie Socială, cu sediul în Tulcea, strada Isaccei nr.36, organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea  următoarelor funcţii  contractuale de execuţie temporar vacante, după cum urmează :

Pe perioadă determinată :

  1. Îngrijitor persoane vârstnice ( 6 posturi) – Proiect Re Start Neptun – Dezvoltare locală integrată

Cerinţele postului :

– studii  medii – 10 clase
– certificat calificare îngrijitor bătrâni la domiciliu (cod COR 532201)
– experiență generală în muncă – minim 1 an
– experiență pe un post similar – nu se solicită

Concursul se va desfăşura conform calendarului următor:

– 20 decembrie 2022  termenul limită pentru depunerea dosarelor pentru funcţii  contractuale de execuţie temporar vacante (angajare pe durată determinată);
– 04 ianuarie 2023 ora 10.00 – proba scrisă;
– 06 ianuarie 2023 ora 10.00 – proba interviu.

BIBLIOGRAFIE

Îngrijitor persoane vârstnice – 6 posturi durata determinata – Proiect Re Start Neptun – Dezvoltare locală integrată

  1. Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
  2. Ordinul nr. 29/2019 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciile acordate în sistem integrat și cantinele sociale: Anexa 8 Modul III – Acordarea îngrijirilor și Modul IV –   Drepturi și etică.

Pentru anuntul complet CLICK AICI!