ANUNT ORGANIZARE CONCURS

PV rezultate finale


PV rezultate proba scrisa 17.01.2024


PV de verificare a dosarelor candidaţilor 08.01.2024


In conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice și a art.IV alin.(2) lit.B) din O.U.G. nr. 34/12.05.2023 privind unele masuri fiscal bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, Directia de Asistenta si Protectie Sociala, cu sediul în Tulcea, strada Isaccei nr.36, organizează la sediul mentionat anterior, în data de 17.01.2024, orele 10, concurs de recrutare, pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale de execuţie vacante, după cum urmează:

Pe perioadă nedeterminată :
1. INSPECTOR SPECIALITATE (1 post) – SERVICIUL SOCIO-MEDICAL ADULTI – AMBULANTA SOCIALA

Concursul se va desfăşura conform calendarului următor:
– 05.01.2024 , orele 14,00 – termenul limită pentru depunerea dosarelor pentru funcţii contractuale de execuţie vacante (angajare pe durată nedeterminată);
– 08.01.2024 afișare proces verbal selecție dosare ;
– 17.01.2024 ora 10.00 – proba scrisă;
– 18.01.2024 afișare proces verbal proba scrisă;
– 22.01.2024 ora 10.00 – proba interviu;
– 23.01.2024 afișare proces verbal rezultate.

Pentru detalii click aici.