ANUNT ORGANIZARE CONCURS

În conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice și a art.IV alin.(2) lit.B) din O.U.G. nr. 34/12.05.2023 privind unele masuri fiscal bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, Creșa Sibell Tulcea, cu sediul în Tulcea, strada Aleea Mugurel nr.3, organizează în data de 17.01.2024, orele 10,00 concurs de recrutare la Sediul Direcției de Asistență și Protecție Socială pe strada Isaccei nr. 36, pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale de execuţie vacante, după cum urmează:

Pe perioadă nedeterminată :
1. PSIHOLOG (1 post)

Concursul se va desfăşura conform calendarului următor:
– 05.01.2024 , orele 14,00 – termenul limită pentru depunerea dosarelor pentru funcţii contractuale de execuţie vacante (angajare pe durată nedeterminată);
– 08.01.2024 afișare proces verbal selecție dosare ;
– 17.01.2024 ora 10.00 – proba scrisă;
– 18.01.2024 afișare proces verbal proba scrisă;
– 22.01.2024 ora 10.00 – proba interviu;
– 23.01.2024 afișare proces verbal rezultate.

Pentru detalii click aici.