Conform structurii organizatorice şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, activitatea de asistenţă şi protecţie socială a fost structurată astfel:

I. Serviciul Prestaţii şi Servicii Socio-Medicale Adulţi, pe următoarele compartimente:
1. Compartiment "Ajutor Social"
2. Compartiment Monitorizare Cantină Socială
3. Compartiment Asistenţă Persoane Vârstnice - Unitatea de Îngrijiri “Armonia”
4. Compartiment Asistenţă Persoane cu Handicap – Unitatea Mobilă de Recuperare
5. Compartiment Asistenţă Medicală Comunitară

II. Serviciul Prestaţii şi Servicii Socio-Medicale Copii:
1. Compartiment "Alocaţii Familiale şi Indemnizaţii pentru Creşterea Copilului”
2. Compartiment „Protecţia şi Promovarea Drepturilor Copilului:
3. Centru de zi pentru copii „ Paşi spre lumină”
4. Centru Multifuncțional Sofia
5. Cabinete medicale şcolare şi de medicină dentară

III. Serviciul Cantină Municipală

IV. Centrul Social de Urgenţă „PHOENIX”

V. Serviciul Creşe:
1. Creşa nr.1;
2. Creşa nr.3;
3. Creşa nr.6;
4. Creşa nr.9 „Arabella”.

VI. Centrul de Îngrijire, Supraveghere şi Educaţie Timpurie ”Sibell”