ACTIVITĂȚILE DESFĂȘURATE ÎN CREȘELE DIN MUNICIPIUL TULCEA

Misiunea creşelor din municipiul Tulcea este de a asigura servicii de îngrijire a copiilor de vârstă antepreșcolară, cu respectarea tuturor măsurilor de securitate, igienă, supraveghere şi asistenţă de specialitate, hrană zilnică, să dezvolte programe de educaţie timpurie adecvate vârstei, nevoilor, potenţialului de dezvoltare şi particularităţile acestora cât şi evaluarea periodică a performanţelor fiecărui copil.
În municipiul Tulcea funcţionează un număr de 5 creşe cu program de lucru prelungit, aflate în subordinea Direcției de Asistență și Protecție Socială Tulcea. Acestea sunt:
– Creşa Sibell Tulcea (PJ) – situată la adresa din Aleea Mugurel nr. 3;
– Creșa nr. 1 (SA) – situată la adresa din str. Concordiei nr. 4;
– Creșa nr. 3 (SA) – situată la adresa din str. Concordiei nr. 4;
– Creșa nr. 6 ,,Dumbrava minunată” (SA) – situată la adresa din Aleea Ciocârliei, nr. 5;
– Creșa nr. 9 ,,Arabella” (SA) – situată la adresa din str. Babadag nr.163D, bl. B4, demisol.
Programul de funcţionare al creşelor este de luni până vineri, în intervalul orar 06,00 -19,00, tot timpul anului, dar se închid temporar pentru curățenie, reparații, dezinsecție, cel mult 30 de zile pe an, cu informarea părinților/reprezentanților legali cu cel puțin 30 de zile înainte de închidere.
Scopul fundamental al activităţii creşelor este creşterea continuă a calităţii serviciilor oferite comunităţii tulcene, copiilor acesteia şi familiilor lor.

Activităţi desfăşurate în cadrul creşelor
În îndeplinirea scopului lor, creşele realizează în principal, următoarele activităţi:

I. Activităţi de îngrijire şi supraveghere
Fiecare grupă este deservită de personal calificat care asigură satisfacerea nevoilor de bază şi stimulează dezvoltarea copilului în egală măsură în toate domeniile specifice: socio-emoţională, supraveghează starea de sănătate şi de igienă a copiilor şi acordă primul ajutor şi îngrijirile medicale necesare în caz de îmbolnăvire, până la momentul preluării copilului de către părinte/susţinătorul legal sau al internării într-o unitate medicală, după caz.

II. Activităţi de asigurare a nutriţiei necesară dezvoltării normale a copiilor
Alimentaţia copiilor din creşă respectă recomandările nutriţionale în vigoare conform Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preșcolarilor și școlarilor și a principiilor care stau la baza unei alimentații sănătoase pentru copii și adolescenți, în funcţie de vârsta copilului şi de anotimp, iar servirea meselor determină formarea unor deprinderi alimentare favorabile unui stil de viaţă sănătos.
Se alcătuiesc meniuri variate pentru a acoperi nevoile nutriţionale şi pentru a stimula apetitul copiilor. Preparatele au gust plăcut, consistenţa potrivită şi un conţinut caloric de 1300 calorii/zi.
În alcătuirea meniului şi a raţiilor alimentare a fost respectat necesarul estimativ de alimente, respectiv: carne (pasăre sau vită) 60 g/zi; preparate din carne 20 g/zi; lapte 150 ml/zi; brânzeturi 20 g/zi; ouă 20 – 30 g/zi; grăsimi animale (unt) 15 g/zi; grăsimi vegetale 10 g/zi; pâine 70 -80 g/zi; derivate din cereale 25 g/zi; cartofi 130 g/zi; legume 285 g/zi; fructe 100 g/zi; zahăr şi produse zaharoase 20 – 35 g/zi.

III. Activităţi de educaţie timpurie adaptate capacităţilor şi nevoilor copiilor
Domeniile de dezvoltare pentru care se elaborează repere de învățare și dezvoltare timpurie sunt:
-dezvoltarea fizică, sănătatea și igiena personală – care cuprinde o gamă largă de deprinderi și abilități, dar și coordonarea, dezvoltarea senzorială, alături de cunoștințe și practici referitoare la îngrijire și igienă personală, nutriție, practici de menținerea sănătății și securității personale;
-dezvoltarea socio-emoțională – vizează debutul vieții sociale a copilului, capacitatea lui de a stabili și a menține interacțiuni cu adulții și copii. Interacțiunile mediază modul în care copiii se privesc pe ei însuși și lumea din jurul lor. Dezvoltatrea emoțională vizează capacitatea copiilor de a-și percepe și a-și exprima emoțiile, de a înțelege și a răspunde emoțiilor celorlalți, precum și dezvoltarea conceptului de sine;
-capacitățile și aptitudinile de învățare – se referă la modul în care copilul se implică într-o activitate de învățare, modul în care abordează sarcinile, precum și interacțiunea cu mediul și persoanele din jur;
-dezvoltarea limbajului, a comunicării – vizează dezvoltarea continuă a limbajului, a comunicării și însoțește dezvoltarea în fiecare din celelalte domenii;
-dezvoltarea cognitivă și cunoașterea lumii –vizează abilitatea copilului de a înțelege relațiile dintre obiecte, fenomene, evenimente și persoane, dincolo de caracteristicile lor fizice, include abilități de gândire logică, cunoștințe elementare matematice și cele referitoare la lume și mediul înconjurător.
Activitățile de învățare se desfășoară cu întreaga grupă sau cu grupuri mici de copii, conform unei planificări, astfel încât să fie cuprinse toate, de-a lungul unei săptămâni.

IV. Activităţi de identificare a situaţiilor de risc
Personalul angajat colaborează cu familiile copiilor care frecventează creşa şi realizează o relaţie de parteneriat activ, contribuind la depistarea precoce a situaţiilor de risc care pot determina separarea copilului de părinţii săi. Pentru copii care fac parte din familii aflate în situaţii de risc se desfășoară acțiuni de identificare a nevoilor şi stabilirea unei măsuri de protecţie socială.

V. Activităţi de consiliere şi sprijin pentru părinţi /susţinători legali
În ceea ce priveşte activitatea psihologului, acesta evaluează şi urmăreşte dezvoltarea copiilor de vârstă antepreșcolară. Evaluarea şi urmărirea dezvoltării copiilor s-a focalizat pe următoarele coordonate: nivelul dezvoltării psiho-motorii, nivelul dezvoltării limbajului, nivelul dezvoltării socio –afective.
Evaluarea psihologică la copiii cu vârsta cuprinsă între 3 luni – 3 ani poate și trebuie să fie un act preventiv necesar, un fapt care ne confirmă că se dezvoltă conform vârstei lui biologice sau unul care ne ajută să inițiem demersurile necesare de recuperare în timp util astfel încât în creșă să se poată înlătura erorile de educație în creștere.
Activitatea a inclus şi consilierea psihologică a părinţilor unor copii din creşe (copii care aveau probleme de adaptate la mediul din creşe sau la cel familial), consilierea personalului care își desfășoară activitatea cu grupul de copii pentru a crește gradul de implicare în activitățile instructiv-educative, dar și pentru securizarea afectivă și materială a copilului.
Rezultatele pozitive obţinute sunt produsul muncii individuale şi colective depuse printr-o colaborare permanentă cu personalul angajat în creşele din municipiul Tulcea.

În creşă este stabilit un orar zilnic orientativ tinându-se cont de: activităţile incluse în rutina zilnică; activităţile dinamice de învăţare; activităţi liniştite (desenat, ascultat, povestit, somn).
ORA ACTIVITĂŢI

6:00-9:00 – sosire –salut
– schimbarea îmbrăcăminţii/igienă individuală
– micul dejun
– joc individual sau în perechi /odihnă după nevoi

9:00-10:00 – întâlnirea de dimineață
– activităţi pe centre
– muzică şi mişcare în grup
– igienă individuală/tranziţie, pregătire pentru gustare

10:00-11:00 – gustare
– activităţi tematice
– activităţi în aer liber
– igienă după nevoi

11:00-12:00 – tranziţie pentru prânz
– schimbarea lenjeriei
– spălarea pe mâini
12:00-12:30 – prânz-servirea mesei
– spălarea pe mâini

12:30-15:00 – momentul de povești
– igienă individuală
– schimbarea lenjeriei
– somn/odihnă

15:00-15:30 – trezire/salut
– schimbarea lenjeriei/deprinderi de igienă/igienă după nevoi
– joc individual/în perechi
15:30-16:00 – – spălarea pe mâini-gustare-spălare pe mâini
16:00-17:00 – activităţi/activităţi în aer liber

17:00-19:00 – schimbarea lenjeriei/deprinderi de igienă
– activităţi recuperatorii
– muzică, mişcare în grup
– tranziţie-plecare

Număr grupe antepreșcolari propuse pentru 2024-2025
conform Proiectului Planului de Școlarizare

Sibell (pr.prelungit) Cresa nr.1 (pr.prelungit) Cresa nr. 3 (pr.prelungit) Cresa nr. 6 (pr.prelungit) Cresa nr. 9 (pr.prelungit)
nr. copii nr. grupe nr. copii nr. grupe nr. copii nr. grupe nr. copii nr. grupe nr. copii nr. grupe
mică (3 luni – 1 an)
mijlocie
(1-2 ani) 30 2 30 2 30 2 15 1 30 2
mare (2-3 ani) 60 3 33 2 33 2 55 3 28 2
TOTAL 90 5 63 4 63 4 70 4 58 4

DIRECTOR,
Gabriela RADU